Podporte nás - 2% dane
Vyhlásenie FO 2021

Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021

Postup pri darovaní 2% z dane :


1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z
príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, ktoré nájdete v prílohe.

3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu
s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám