Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života » Deň matiek 2016
Deň matiek 2016
V našom zariadení sme oslávili tento veľký deň, Deň matiek, 18. mája 2016. Oslava spojená s kultúrnym programom sa konala v miestnom kultúrnom dome, kôli zlému počasiu, ktorého priestory sme mohli využiť vrámci dobrých vzťahov s pánom starostom, Jozefom Drobňakom. Kultúrny dom je vzdialený od zariadenia len pár metrov a pre našich prijímateľov to bola nová príjemná skúsenosť.
Prijímateľom sociálnej služby sme pripravili pekný kultúrny program, na ktorom vystúpila pani riaditeľka, Ing. Diana Čičváková, s príhovorom, ženská spevácka skupina Amos pri CSS AMOS, n.o. zložená zo zamestnankýň zariadenia, potom vystúpili prijímatelia ŠZ a ZpS a DS s piesňami a básňou o mame. Program nám spestril aj pán Juraj Kuruc s hrou na ústnej harmonike a heligónke, ktorý aj doprevádzal spevácku skupinu Amos na akordeóne. Čerešničkou na torte bola scénka o upratovačkách na družstve, ktorú si pripravili naše opatrovateľky Jana Balicová a Mária Petková. Nakoniec sme si pripili na zdravie a zaspievali "Mnohaja, blahaja lita".
Náš údržbár, Marián Suško pripravil pre našich prijímateľov guľaš, pani riaditeľka, Ing. Diana Čičváková zabezpečila zákusok. Všetky naše mamky dostali od pani riaditeľky malý darček.
Aj napriek zlému počasiu sme prežili naozaj pekný deň, ktorý bol naplnený láskou a úctou k všetkým mamkám.
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám