Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života » Deň matiek 2017
Deň matiek 2017
Dňa 18. mája sme v zariadení oslávili deň matiek. Pre našich prijímateľov sme pripravili kultúrny program spojený s opekačkou v našom areáli.
Prítomných privítala pani riaditeľka, Ing. Diana Čičváková príhovorom. Pre prijímateľov sme vystúpili aj my naša spevácka skupina AMOS s piesňami o mame. Potom prišlo malé prekvapenie v podobe troch malých speváčok -prváčok zo ZŠ Koškovce, ktoré potešili spevom našich príjímateľov. Nakoniec vystúpili naši prijímatelia, ktorí si pripravili tiež piesne a báseň o mame. Pani riaditeľka poďakovala, zaželala veľa zdravia a naše malé dievčatá všetkým mamkám rozdali pozdravy, ktoré boli vyrobené v rámci ergoterapie.
Počasie nám vyšlo krásne, po kultúrnom programe sme si zatancovali s našimi prijímateľmi, pochutnali na špekáčiku a pripili na zdravie.
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám