Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života » Október mesiac úcty k starším 2017
Október mesiac úcty k starším 2017
Dňa 05. októbra 2017 sme pre našich prijímateľov pripravili kultúrny program pri príležitosti úcty k starším spojený s kultúrnym programom a pohostením.
Pani riaditeľka CSS AMOS, n.o., Ing. Diana Čičváková privítala všetkých prítomných príhovorom, vystúpila aj naša ženská spevácka skupina AMOS pri CSS AMOS, ktorú na akordeóne doprevádzal Juraj Kuruc. Do programu sa zapojili aj naši prijímatelia pán Orlej, pani Krajníková, Matejová, Derďaková, Eškudová a Mastiľaková s piesňami i básňami. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie detí z Rokytova s pásmom piesní a tancov, ktoré pripravila pani Voroňaková.
Na záver popoludnia sme sa všetci pohostili chutným guľašom, koláčikom a spríjemnili tak život našim prijímateľom.
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám