Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života » Veľká noc 2020
Veľká noc 2020
Veľká Noc je v gréckokatolíckej cirkvi najvýznamnejším sviatkom celého roka.
V tomto roku to pripadlo na 12. apríla. Najdôležitejšou časťou tohto dňa je vzkriesenie, bohoslužba a posvätenie Paschy, čo u nás znamená Veľká Noc. Tento rok sme sa bohužiaľ tejto slávnosti v cirkvi nemohli s našimi prijímateľmi zúčastniť z dôvodu opatrení šírenia nákazy COVID-19. Aj napriek tejto ťažkej situácii sme našim prijímateľom pripravili tento slávnostný deň, ako každý rok. Náš kolektív pripravil slávnostný stôl, kde sa podávali tradičné pochutiny patriace k veľkej noci: pascha, klobásky, šunky, maslo, chren, vajíčka a cvikla, na stole nič nechýbalo.
Prijímateľom bol venovaný príhovor k slávnostnému obedu od celého kolektívu AMOS n.o.
Napriek tejto situácii nám nič neušlo a na veľkonočný pondelok sa naši prijímatelia p. Orlej a p. Chromý podujali a symbolicky vyoblievali všetky ženy, vrátane službukonajúceho personálu nášho zariadenia.
Podporte nás
Kontakt
Adresa:
AMOS n.o.
Rokytov pri Humennom 32
067 13
IČO: 37887998
DIČ: 2022592935

Mobil:
0908 992 178
Telefón:
0918 813 354

IBAN:
SK88 7500 0000 0040 3002 8459

SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Banka: ČSOB, a.s.
Napíšte nám