Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života » Deň matiek 2022
Deň matiek 2022
Deň matiek je dňom, kedy oslavujeme a vzdávame úctu všetkým matkám. Vďaka peknému počasiu a skvelej atmosfére sme prežili naozaj pekný deň, ktorý bol naplnený láskou a úctou ku všetkým mamám.
            V našom zariadení sme oslávili tento veľký deň, Deň matiek, 12. mája 2022. Oslava spojená s kultúrnym programom sa konala v areáli zariadenia, za krásneho slnečného počasia.
            Prijímateľom sociálnej služby sme pripravili pekný kultúrny program, na ktorom vystúpila pani riaditeľka, Ing. Diana Čičváková s príhovorom, ženská spevácka skupina Amos pri CSS AMOS, n.o. zložená zo zamestnankýň zariadenia, MŠ Rokytov pri Humennom s najmenšími ratolesťami, Umelecká škola VIA ARTO z Humenného - hra na flaute a spev a nakoniec vystúpili aj naši prijímatelia s piesňami a básňou o mame. Program nám spestril aj pán Juraj Kuruc s hrou na ústnej harmonike a heligónke, ktorý aj doprevádzal spevácku skupinu Amos na akordeóne.
            Naše kuchárky upiekli výborný zákusok pre našich prijímateľov. Všetky naše mamky dostali od pani riaditeľky malý darček ako poďakovanie, že sú súčasťou nášho zariadenia. Všetci spoločne sme si užili tento krásny slnečný a slávnostný deň.
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám