Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života » Športové hry 2022
Športové hry 2022
Krásne horúce leto sme tento rok privítali 16. júna spolu s prijímateľmi sociálnej služby CSS Amos n.o.
Od rána náš údržbár Palino varil chutný guláš pod holým nebom. Hudba znela po celom areáli zariadenia a prijímatelia sa už od rána v dobrej nálade pripravovali na športové hry.
V úvode všetkých prítomných srdečne privítala pani riaditeľka so želaním vela úspechov pri jednotlivých športových aktivitách.
Spoločnú akciu sme spetrilí súťažami "hod loptičkou na cieľ, strieľanie na bránku s hokejkami, hádzanie krúžkov a veľa pestrých súťaži podľa schopnosti prijímateľov. Do súťaže sa zapojil aj celý náš kolektív zamestnancov. Smiech a dobrá nálada sa ozývala po celom našom okolí. Každé družstvo bolo víťazne a každé bolo odmenené vecnými cenami. Do súťaže boli zapojení aj zamestnanci, ktorí súťažili medzi sebou a prijímatelia povzbudzovali svojich víťazov.
Po programe a súťažiach sme si všetci pochutnali na guláši a sladkej odmene.
Na záver sme spievali ľudové piesne a tancovali s prijímateľmi nášho zariadenia. Tešíme sa na ďalšiu akciu spojenú s príjemnou náladou, našimi prijímateľmi, celým naším kolektívom Amos n.o. Poďakovanie patrí aj vedeniu zariadenia, za to že sme strávili pekné slnečné dopoludnie v prítomnosti príjemných ľudí a dobrej nálady.
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám